ดู MV เพลงอ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ »

เนื้อเพลงอ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ »

บ่ได้ฮักเพือลึม แต่ฮักเป็นฮักเพือ จริงใจ ในเมือเจ้าเห็นเขาเป็นเส้นชัย ถึงฮักปานใด๋อ้ายยอมหลีกทาง เจ้าขอมาเคลียรใจ ยอมแฟนใหม่ นั้นนั้นยืนข้าง ๆ ขอให้อ้ายคืนสิทธ์ิทุกอย่าง เพือฮักจบลบเฮาทิ่มสา กลั่นเอาไว้น้ำตา ตอนเจ้าพาเขามาเคลียรใจ
แค่เมือเขามาอย่างลูกผู้ชาย อ้ายยินดีพ่ายแบบบ่ตั้งท่า
ถามว่าเจ็บบ่หนอ สิหายังน้อเปรืยบจังสิลา
ย้อนว่าบ่ได้หวังเลิกลา บอกได้แค่ว่าคือสิขาดใจ

*อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ ย้อนว่าใจอ้ายบ่หลายพอ ลึมสา ฮักเฮาฮ้องขอ คำนี้ฮู้บ่ปานฟ้าฝ่าใจ เมือเจ้าเลือกเขาแล้ว อ้ายคนแพ้ยอมหลีกทางไกล แต่ขอนำคำฮักเคยใช้ ขอเก็บเอาไว้ ยามใจหมดหวัง เจ้ามีฮักเพื่อลึม แต่อ้ายมีฮักเพื่อจริงใจ กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวยชัยในเส้นทุกอย่าง บ่ต้องห่วงกังวล ว่าสิมีคนคืออ้ายไปขวาง เอ็ดได้แค่พา หัวใจฮ้าง ๆ ไปก้มหน้าหย่างหลอย เซ็ดน้ำตา ( * ซ้ำ )